Syr Volovec

Ochranná známka Volovec - pravá

Vlastníkom ochrannej známky Volovec™ je na základe súhlasu pôvodného výrobcu, spoločnosti KRAS-BIO a.s. spoločnosť XEDEX HOLDING sro.

Platná textová ochranná známka s označením "volovec", je zapísaná v registri ochranných známok vedeným Úradom priemyselného vlastníctva pod číslom 205014, deň zápisu do registra 12.1.2004 , na základe prihlášky ochrannej známky č. 2500-2002 zo dňa 30.8.2002 pre kategóriu č. 29 - Syry, mlieko a mliečne výrobky.

Pokus o zápis klamlivej ochrannej známky do registra

Úrad priemysleného vlastníctva eviduje konanie pod číslom POZ 288-2012 zo dňa 22.2.2012, ktorým si na ÚPV uplatnila prihlášku ochrannej známky humenská spoločnosť ALTHAN sro, Chemlonská 1, 066 01 Humenné, zastúpena Ing. Ivanom Reginom, Plzenská 15. 040 11 Košice. pozn. Ing. Regina je len zástupca pred úradom priemyselného vlastníctva na základe splnomocenia prihlasovateľa OZ.

Pravdepodobne sa jedná o klamlivú ochrannú známku, resp. konanie v zlom úmysle dosiahnutia neoprávneho prospechu a voči tejto prihláške sme nechali spracovať námietky.

Táto ochranná známka nie je zaregistrovaná a zvažujeme aj podanie oznámenia o skutočnostiach, že týmto konaním mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu. Všetky prijaté informácie ešte vyhodnocujeme.