Syr Volovec

Upozornenie pre spotrebiteľov

Do obehu je uvádzaný falošný syr VOLOVEC vyrábaný a distribuovaný spoločnosťou SABI / MILK-AGRO sro

Týmto žiadame všetkých zákazníkov, aby zvážili kúpu syra VOLOVEC vyrábaného spoločnosťou MILK AGRO s.r.o., nakoľko sa jedná o neoprávnenú výrobu, ktorú vlastník značky neschválil. Syr nie je vyrábaný podľa originálnej receptúry a spoločnosť MILK AGRO s.r.o. hrubým spôsobom zasiahla do práv vlastníka ochrannej známky ako aj poškodila dobré meno výrobku a narušila podnikateľské aktivity výrobcu, ktorý má oprávnenie aj súhlas vlastníka ochrannej známky na výrobu syra VOLOVEC.

Prosím, oznámte nám akékoľvek informácie, ktoré sa v súvislosti s výrobou, distribúciou a predajom syra cez značku MILK AGRO s.r.o. dozviete.

Viac informácii v sekcii Ochranná známka.

Kúpou, konzumáciou a distribúciou
mliečnych výrobkov VOLOVEC™
spoločnosti MILK-AKRO s.r.o. / SABI
sa môžete dopustiť trestného činu!!!