Syr Volovec

Syr Volovec

originálny syr rožňavskej mliekárne - pôvodného výrobcu

Syr Volovec je Slovenský výrobok, ktorý sa v Rožňavskej mliekárni vyrábal od 90tych rokoch 20. storočia v spoločnosti KRAS-BIO a.s., o čo sa zaslúžil predovšetkým predseda predstavenstva Ing. Tibor Szakal. Pred zánikom mliekárne a v dobrej viere zachovania značky a tradície výroby boli technologické postupy, receptúry a ochranné známky prevedené na nového vlastníka tejto značky a malo-výroba zostala v regióne zachovaná až do dnešných čias. V súčasnosti sa syr spracovaný podľa originálnej receptúry dodáva len úzkemu kruhu stálych klientov.

Milka Agro / neoprávnený výrobca

V rokoch 2009/2010 nezákonným spôsobom začala syr vyrábať a predávať aj Prešovská spoločnosť MILK-AGRO a.s., ktorá sa sama vo svojich marketingových materiáloch označuje za jediného výrobcu tohto typu syra na Slovensku. Nie je to však pravda a MILK AGRO zásadným spôsobom zasiahla do vlastníctva tejto značky a poškodila dobré meno výrobku a vlastníka značky, ktorý dlhodobo pripravoval oživenie veľkovýroby syra aj za pomoci zahraničného investora. Spoločnosť MILK AGRO sposobila vlastníkovi značky miliónové škody. Spor o ochranu dobrého mena a priemyselného vlastníctva sa začal pripravovať po právnych analýzach stavu v rokoch 2011/2012.

Výrobou a distribúciou syra je poverená rožňavská spoločnosť KRASS sro.