Syr Volovec

Kontakt

kontakt na výrobu, distribúciu syra Volovec

Syr Volovec™ sa vyrába na Slovensku a jeho výroba sa datuje do roku 1994, kedy ho vyrábala a distribuovala spoločnost KRAS-BIO a.s. V rokoch 2000-2003 prešla výroba syra transformáciou a v poslednom období prebehla príprava na vstup zahraničného investora, ktorý plánoval výrobu rozšíriť aj do iných krajín.

Aktivity boli v rokoch 2009/2010 narušené spoločnosťou MILK-AGRO sro, ktorá bez súhlasu vlastníka spustila výrobu syrov s rovnakým označením, čím hrubo zasiahla do práv vlastníka značky a produkciou nekvalitného syra bez použitia originálnej receptúry poškodila dobré meno syra Volovec, dobré meno súčasného malovýrobcu a aj pripravovaný investičný záujem. O priebehu uvedeného právneho sporu Vás budeme informovať.

V prípade záujmu o distribúciu a budúce dodávky syra Volovec, kontaktujte naše partnerské centrá:

Slovensko

  • Sysoon sro
  • Ľubínska 18
  • 811 03 Bratislava
  • Tel. +421 (0)2 33 00 65 84
  • Mobil: +421 (0)903 638 012

Európa / Francúzsko

  • Sysoon Sarl
  • 141 avenue de Malakoff
  • 75116 Paris
  • France
  • Tel. +33 (0)1 70 61 58 10

Tlačové správy a kontakt pre sporové konanie o ochranu dobrého mena

Martin Daňo, Tel. +421903638012

Mail: info@volovec.sk