Syr Volovec

Kontakt

kontakt na výrobu, distribúciu syra Volovec

Syr Volovec™ sa vyrába na Slovensku a jeho výroba sa datuje do roku 1994, kedy ho vyrábala a distribuovala spoločnost KRAS-BIO a.s. V rokoch 2000-2003 prešla výroba syra transformáciou a v poslednom období prebehla príprava na vstup zahraničného investora, ktorý plánoval výrobu rozšíriť aj do iných krajín.

V prípade záujmu o distribúciu a budúce dodávky syra Volovec, kontaktujte naše partnerské centrá:

Slovensko

*Sysoon sro *Ľubínska 18 *811 03 Bratislava *Tel. +421 (0)2 33 00 65 84 *Mobil: +421 (0)903 638 012

Európa / Francúzsko

*Sysoon Sarl *141 avenue de Malakoff *75116 Paris *France *Tel. +33 (0)1 70 61 58 10

Tlačové správy a kontakt pre sporové konanie o ochranu dobrého mena

Martin Daňo, Tel. +421903638012

Mail: info@volovec.sk