Syr Volovec

Syr Volovec

originálny syr rožňavskej mliekárne - pôvodného výrobcu

Syr Volovec je Slovenský výrobok, ktorý sa v Rožňavskej mliekárni vyrábal od 90tych rokoch 20. storočia v spoločnosti KRAS-BIO a.s., o čo sa zaslúžil predovšetkým predseda predstavenstva Ing. Tibor Szakal. Pred zánikom mliekárne a v dobrej viere zachovania značky a tradície výroby boli technologické postupy, receptúry a ochranné známky prevedené na nového vlastníka tejto značky a malo-výroba zostala v regióne zachovaná až do dnešných čias. V súčasnosti sa syr spracovaný podľa originálnej receptúry dodáva len úzkemu kruhu stálych klientov.